Veebiportaali http://korvpall24.ee (edaspidi Korvpall24.ee) lehekülgedel viibimisega annate nõusoleku täita allpool välja toodud kasutamistingimusi. Korvpall24.ee-l on õigus tingimusi igal ajal muuta.

Korvpall24.ee portaalis ilmuvate materjalide reprodutseerimine, töötlemine, avaldamine, eksponeerimine, levitamine ja muul viisil kasutamine on lubatud vaid isiklikul mitteärilisel otstarbel. Materjalide refereerimine on lubatud vaid kasutustingimustes kirjeldatud viisil. Muul moel materjalide kasutamiseks võtke ühendust info@korvpall24.ee.

Materjalide refereerimine

Kõigi Korvpall24.ee-s ilmuvate materjalide omanikuks, välja arvatud fotod, on Meieveeb OÜ. Fotode autoriõigused kuuluvad seal all märgitud autoritele, kellega tuleb kasutamistingimused eraldi kooskõlastada.

Materjale tohib ilma Korvpall24.ee nõusolekuta refereerida pealkirja ning viie (5) lause ulatuses. Refereering peab sisaldama viidet Korvpall24.ee vastavale veebileheküljele ning linki originaalmaterjalile.

Esimene viide peab olema tehtud kujul “Korvpall24.ee” ning internetis refereerides tuleb originaalmaterjali link lisada muust tekstist eralduva värviga hiljemalt teise lõigu lõppu. Refereeritud loo lõpus peab olema ka teine viide originaalartiklile “Loe edasi Korvpall24.ee portaalist.” koos viidatava artikli veebiaadressiga.

Kommentaarid

Korvpall24.ee ei vastuta artiklitele lisatud kommentaaride sisu eest. Keelatud on avaldada solvava, ähvardava, halvustava, alandava, seksistliku, rassistliku, vulgaarse, pornograafilise või vägivallale õhutava sisuga kommentaare.

Isikuandmed

Korvpall24.ee ei avalda kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Korvpall24.ee-l on õigus kasutada külastajate esitatud isikuandmeid erijuhtudel, näiteks auhinnamängu võitjatega kontakteerumiseks ning uudiskirja saatmiseks.

Uudiskiri

Korvpall24.ee uudiskirjaga liitumine on vabatahtlik ning tasuta. Uudiskirjast võib igal hetkel loobuda.
Korvpall24.ee võib uudiskirja vahendusel lugejatele esitada kolmandate osapoolte reklaami.

NB!

Kõik Korvpall24.ee portaalis olev sisu on informatiivse eesmärgiga. Kuigi Korvpall24.ee portaal annab endast kõik oleneva, et avaldatud info oleks tõene ja ajakohane, siis ei võta Korvpall24.ee endale vastutust uudistes avaldatud info tõesuse, sobivuse või täpsuse kohta. Korvpall24.ee veebikeskkond ei vastuta portaalis avaldatud info põhjal kolmandate isikute poolt tehtud otsuste eest.

Kuidas lülitada välja Korvpall24.ee portaali veebibrauseri teateid?

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Kommenteeri