fbpx
Close

MIS VILE? | Eesti-Läti liiga finaalturniiri spetsiaal! Kuus eriilmelist ja huvitavat olukorda

-Eesti-Läti liiga finaalturniiri kohtunike tänamine | Foto: Marita Brigitta Mones/Basket.ee

Eesti Korvpalliliidu, Eesti Korvpallikohtunike Kogu ja Korvpall24.ee portaali ühistööna lugejateni jõudev rubriik “Mis vile?” võtab sel korral fookusesse ründaja vea temaatika. Viis erinevat olukorda ning viis erinevat otsust, millest nii kohtunikel kui korvpallifännidel on võimalik õppida. 

Paf Eesti-Läti liiga finaalturniirilt on kohtunikud valinud kuus kõige magusamat ja harivamat momenti, kus tähelepanu all on näiteks korvi sulustamise, otsajooksmise, pallita mängija katmise ja ebasportliku vea reeglid ja nende tõlgendused.

Eesti-Läti liiga finaalturniiri teenindasid Eesti kohtunikest Euroliiga vilemees Aare Halliko, FIBA Meistrite liiga kohtunik Mihkel Männiste ja hooajast 2023/24 FIBA litsentsi saav Hendrik Laas. Läti kolm õigusemõistjat olid Euroliiga kohtunik Kristaps Konstantinovs, FIBA Mesitrite liiga vilemees Oskars Lucis, kes vilistas oma viimast PAF liiga hooaega ning Martins Kozlovskis, kes osales kohtunikuna viimastel olümpiamängudel ja igapäevaselt teenindab FIBA Meistrite liigat. Männiste ja Kozlovskis vilistavad sel suvel naiste EM-finaalturniiril.

NB! “Mis vile?” rubriik on maksumüüri vabalt lugemiseks kõigile!


 1. Goaltending (korvi sulustamine)

Valge 10 läheb korvi alt hüppelt pealeviskele mille blokeerib kaitsemängija Must 22.

OBR* Artikkel 31.2.1 Korvi sulustamine esineb mängust sooritatud pealeviske ajal siis, kui mängija puudutab korvirõngast täielikult kõrgemal asuvat palli:

 • siis, kui pall on langeval lennutrajektooril;
 • pärast seda, kui pall on puudutanud korvilauda.

Otsus: Õige otsus kohtunikelt mitte vilistada kuna Must 22 suudab puudutada palli enne kui pall on viskest tabanud tagalauda ja on endiselt tõusval lennutrajektooril.

*OBR – Korvpallireeglid, ingl k. Official Basketball Rules
*OBRI – Korvpallireeglite tõlgendused, ingl k. Official Basketball Rules Interpretations


 1. Pass&crash

Sinine 50 alustab põrgatusega läbimurret ja söödab kõrvale võistkonnakaaslasele Sinine 9, kes sooritab kolmepunkti viske. Peale söötu tormab Sinine 50 otsa kaitsjale Valge 4.  Sinise 9 pealevise tabab ning kohtunikud otsustavad mitte vilistada.

OBR Artikkel 33.3 Kaitsemängija on sisse võtnud õige lähteasendi kaitses, kui:

 • ta on näoga vastase poole, ja
 • tal on mõlemad jalad põrandal.

OBR Artikkel 14.13 Võistkonna palli valdamine lõpeb, kui:

 • vastane saab palli oma valdusesse
 • pall on muutunud „surnud“ palliks
 • pall on lahkunud pealeviset sooritava mängija käest(kätest)

Otsus: Vale otsus kohtunikelt. Kaitse V4 võtab sisse legaalse kaitseasendi olles mõlema jalaga väljaspool otsatormamisveata poolkaart. Peale söötu tormab S50 kaitsele otsa, kes on legaalses kaitseasendis, kontakt on torsosse ning seetõttu on S50 on kontakti eest vastutav. Kuna pall ei olnud veel S9 kätest lahkunud viskeks, siis võistkondlik pallivaldamine veel lõppenud ei olnud ning S50-le tuleks vilistada ründaja viga. Visatud korv tuleks tühistada ning mäng jätkub Valge võistkonna audi sisseviskega vabaviske joone pikenduselt.

*OBR – Korvpallireeglid, ingl k. Official Basketball Rules
*OBRI – Korvpallireeglite tõlgendused, ingl k. Official Basketball Rules Interpretations


 1. Pallita mängija katmine

Valge 3 liigub põrgatusega tagaalast ettealasse. Pallist eemal toimub kehakontakt Valge 30 ja Must 0 vahel. Kohtunik vilistab Valgele 30-le ründaja vea.

OBR Artikkel 33.5 Pallita mängija katmine

Pallita mängijal on õigus vabalt liikuda väljakul ja võtta sisse mistahes teise mängija poolt hõivamata koht. Pallita mängija katmisel kehtivad aja ja ruumi elemendid. See tähendab, et kaitsemängija ei tohi sisse võtta positsiooni nii kiiresti ja/või nii lähedal liikuvale vastasele, et viimasel ei ole piisavalt aega või vahemaad kas peatumiseks või suuna muutmiseks. Vahemaa on võrdeline vastasmängija liikumiskiirusega, mitte vähem kui 1 normaalne samm. Kui kaitsemängija ei arvesta aja ja ruumi elemente õige kaitse algasendi sissevõtmisel ja kehakontakt vastasmängijaga tekib, on tema vastutav selle kontakti eest. Õiges kaitse algasendis olev kaitsemängija võib vastase katmiseks liikuda. Ta ei tohi takistada vastase liikumist väljasirutatud käte, õlgade, puusade või jalgadega. Ta võib vajaduse korral oma silindri sees asetada käe (käed) vahetult keha ette kaitseks vigastuste eest.

Otsus: Õige otsus kohtunikelt. M0 võttis sisse vaba positsiooni väljakul ning jättis ründemängijale V30 piisavalt aega ja ruumi peatumiseks või suuna muutmiseks. V30 ei peatu vaid jookseb kaitsemängija pikali.

*OBR – Korvpallireeglid, ingl k. Official Basketball Rules
*OBRI – Korvpallireeglite tõlgendused, ingl k. Official Basketball Rules Interpretations


 1. Ebasportlik viga

Punane 3 liigub kiirrünnakus põrgatusega korvile ning alustab sammudelt viskele minekut kui kaitsja Valge 13 põhjustab kehakontakti, mille kohtunikud fikseerivad veaks. Peale olukorra rahustamist kogunevad kohtunikud väljakul ning otsustavad määrata Valgele 13-le ebasportliku vea ning kasutada IRS-i olukorra ülevaatamiseks. Peale videokorduse vaatamist jäävad kohtunikud esialgse otsuse juurde ehk ebasportlik viga Valgele 13-le.

OBR Artikkel 37.1.1 Ebasportlik viga on mängija poolt kehakontaktiga tehtud viga, mille korral kohtuniku arvates:

 • ei olnud tegu katsega mängida palli vastavalt reeglite mõttele ja vaimule;
 • kui katsel mängida palli põhjustab mängija tugeva kehakontakti (ränga vea);
 • kui kaitsemängija põhjustab mittevajaliku kontakti peatamaks vastaste rünnakule minekut. See kehtib hetkeni kui ründaja on alustanud pealeviset.
 • kui mängija tekitab kehakontakti selja tagant või küljelt vastasele, kes suundub vastaste korvile ning korvile suunduva mängija ja korvi vahel pole ühtegi vastast ja
  • korvile suunduv mängija omab kontrolli palli üle või
  • korvile suunduv mängija üritab saada kontrolli palli üle või
  • pall on lahkunud sööduks korvile suunduva mängija suunas.

See kehtib hetkeni kui ründaja on alustanud pealeviset.

OBR Lisa F3.1 Järgnevaid mängusituatsioone on võimalik järgi vaadata igal mängu hetkel:

 • kas tuleb lugeda 2 või 3 punkti
  • Kohtunikud saavad mängu kinni pidada koheselt, et tuvastada kas vise oli sooritatud 2- või 3-punkti alast.
  • Kohtunikud peavad tuvastama vajaduse videokorduse vaatamiseks tabava viske hetkest kuni järgmise mängu seisakuni.
 • Kas tuleb anda 2 või 3 vabaviset kui viskajale tehti viga mittetabaval viskel
 • kas määratud isiklik, ebasportlik või diskvalifitseeriv viga vastab selle vea kriteeriumile või tuleb seda muuta karmimaks või leebemaks või määratleda hoopis tehnilise veana;
 • peale mängukella või rünnakuaja kella eksimust, et taastada õige aeg
 • määratleda õige vabaviskaja
 • määratleda ükskõik millises vägivalla aktis osalenud võistkonna liikmete, treenerite, abitreenerite või võistkonda saatvate isikute tegevus
  • kohtunikud võivad mängu peatada koheselt, et üle vaadata vägivalla akti olukord või potentsiaalne vägivalla akti olukord.

Otsus: Korrektne esialgne otsus kohtunikelt ning reeglitepärane videokorduse vaatamine, mille tulemusel esialgne otsus jäi muutmata. Ebasportliku vea määramisel tuleb kohtunikel viga liigitada eelpool nimetatud kriteeriumite alusel ( C1-C4, ingl k. Criteria 1-4), millele kohtunikud IRS-i (ingl k. Instant Replay System) kommunikatsiooni käigus ka viitavad. Antud viga liigitub tugevaks, vigastusohtlikuks kontaktiks ehk kriteerium 2. (C2)

*OBR – Korvpallireeglid, ingl k. Official Basketball Rules
*OBRI – Korvpallireeglite tõlgendused, ingl k. Official Basketball Rules Interpretations


 1. Viga viskel või mitte

Rünnakuajal kellal on 2,0 sekundit kui ründaja Punane 3 saab palli kolme punkti joone taga. Punane 3 teeb seejärel põrgatuse, et mööduda kaitsest Valge 13 ja sooritada pealevise enne rünnakuaja lõppu. Valge 13 tabab käega ründemängija näo piirkonda ja kohtunikud vilistavad vea ning otsustavad anda 3 vabaviset.

OBR* Artikkel 15.1.1 Pidev liikumine läbimurdeks korvile või muuks liikumises viskeks on tegevus, kus mängija, kes püüab liikumises palli või kes põrgatuse lõpetamisel jätkab viskeliigutusega, tavaliselt ülesse poole.

OBR* Artikkel 15.1.3 Pidev liikumine pealeviskeks või liikumises viskeks:

 • Algab hetkel, kui pall „puhkab“ mängija käes (kätes) peale põrgatust või mängija püüab palli õhust ja mängija alustab kohtuniku hinnangul viskeliigutust, mis eelneb palli korvi poole saatmisele;
 • lõpeb siis, kui pall lahkub mängija käest(kätest) või kui mängija alustab täiesti uut viskeliigutust ja kui hüppelt visanud mängija on mõlema jalaga maandunud väljakule.

Otsus: Õige otsus kohtunikelt fikseerida viga V13-le, kuid vale otsus anda ründajale 3 vabaviset. Tegu on küll piiripealse olukorraga, kuid õige oleks olnud kohtunikel tõlgendada, et viga toimus enne viskel minekut, kuivõrd kontakti hetkel ei olnud pall veel ründaja käe peal.

*OBR – Korvpallireeglid, ingl k. Official Basketball Rules
*OBRI – Korvpallireeglite tõlgendused, ingl k. Official Basketball Rules Interpretations


 1. Viga viskel ja jooks

Ründaja Punane 12 saab palli kolme sekundi ala ääres ning alustab põrgatusega korvile liikumist, mille lõpetab viskele minekuga. Kohtunikud fikseerivad kaitsele vea, kuid tühistavad ründaja visatud korvi ja annavad Punasele 12-le 2 vabaviset.

OBR Artikkel 15.1.1 Pidev liikumine läbimurdeks korvile või muuks liikumises viskeks on tegevus, kus mängija, kes püüab liikumises palli või kes põrgatuse lõpetamisel jätkab viskeliigutusega, tavaliselt ülesse poole.

OBR Artikkel 15.1.3 Pidev liikumine pealeviskeks või liikumises viskeks:

 • Algab hetkel, kui pall „puhkab“ mängija käes (kätes) peale põrgatust või mängija püüab palli õhust ja mängija alustab kohtuniku hinnangul viskeliigutust, mis eelneb palli korvi poole saatmisele;
 • lõpeb siis, kui pall lahkub mängija käest(kätest) või kui mängija alustab täiesti uut viskeliigutust ja kui hüppelt visanud mängija on mõlema jalaga maandunud väljakule.

OBR Artikkel 15.1.4 Puudub sõltuvus reeglitepäraselt sooritatud sammude ja pealeviske vahel

OBR Artikkel 25.2.1 mängija ei tohi 2 korda järjest puudutada väljakut sama jalaga või mõlema jalaga peale põrgatuse lõpetamist või palli enda valdusesse saamist.

Otsus: Õige otsus kohtunikelt fikseerida viga kaitsemängijale ja tühistada visatud korv, kuna P12 teeb 2 järjestikust sammu parema jalaga, mis on jooks. Olenemata sellest, mängija teeb lõpus jooksu, oli viga fikseeritud enne seda ning P12 oli vea vilistamise hetkel juba alustanud sammudest viskele minekut, mistõttu ei kaota ta õigust vabavisetele.

*OBR – Korvpallireeglid, ingl k. Official Basketball Rules
*OBRI – Korvpallireeglite tõlgendused, ingl k. Official Basketball Rules Interpretations

scroll to top