fbpx
Close

Korvpalliliidu arengukava “Korvpall 2030” kiideti üldkogul heaks

-Korvpall 2030 | Foto: EKL

-Korvpall 2030 | Foto: EKL

Eesti Korvpalliliidu üldkogul kiideti ühehäälselt heaks arengukava Korvpall 2030. Korvpall 2030 on spordiala arenguvõimaluste kirjeldamiseks ja elluviimiseks loodud strateegia, mis on koostatud Eesti Korvpalliliidu (EKL) ja selle liikmete koostöös.

Strateegia koostamine algatati EKL-i juhatuse eestvedamisel, et leppida ühiselt kokku järgmise kümnendi olulisemad eesmärgid. Lisaks andis arengukava koostamise protsess võimaluse analüüsida spordiala üldist olukorda ning otsida lahendusi korvpallielu kitsaskohtadele.

Üldkogu heakskiit tähendab seda, et arengukava võetakse täies mahus töösse ning loodud töörühmad alustavad järjepidevat tegevust eesmärkide saavutamiseks.

Strateegia elluviimiseks kokku kutsut töörühmadesse kuuluvad EKL-i liikmete, juhatuse ja sekretariaadi esindajad ning valdkonnaga seotud eksperdid. Töörühmade esindajad teevad 2-3 korda aastas tegevuskava elluviimise kohta vahekokkuvõtte, millele järgneb kord aastas toimuv aruanne EKL-i üldkogul. Aruande järel on võimalus strateegiat täpsustada ning uuendada ka töörühmadele antud ülesandeid, nende fookust või koosseisu.

Aastal 2019 töötavad strateegias püstitatud eesmärkide elluviimise nimel:

– treenerite toimkond
– treenerite tasustamise töörühm
– kvaliteedihindamise töörühm
– koolituste töörühm
– kasvatajaraha ja spordimeisterlikkuse töörühm
– korvpalli turundamise ja populariseerimise töörühm

Töörühmadele seatud ülesanded on kirjeldatud strateegia tegevuskavas. Töörühmade tegevust toetavad EKL-i juhatuse alalised komisjonid ja sekretariaat.

Arengukavaga saab tutvuda:

Lisaks kinnitati üldkogul Eesti Korvpalliliidu 2017/18 majanduaasta aruanne ning rahuldati omal soovil lahkuva Priit Kaasiku EKL-i juhatusest väljaastumise avaldus. Uueks juhatuseliikmeks valiti Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juht Gert Prants, kelle liitumist toetas 97,5% kohalolnutest.

scroll to top