fbpx
Close

MIS VILE? | Viis hetke elust enesest, mis tekitavad korvpalliplatsil alati tohutult poleemikat

Foto: Diana Jesin/Tartu Ülikool Maks & Moorits

Eesti Korvpalliliidu, Eesti Korvpallikohtunike Kogu ja Korvpall24.ee portaali ühistööna lugejateni jõudev rubriik “Mis vile?” võtab sel korral fookusesse ründaja vea temaatika. Viis erinevat olukorda ning viis erinevat otsust, millest nii kohtunikel kui korvpallifännidel on võimalik õppida. 

Paf Eesti-Läti liiga mängudest on sel korral välja lõigatud kaks esmapilgul sarnast, aga erinevat lahendust nõudnud kehakontakti viskeolukorras, kiirrünnakus söödu andmise järel vastasele otsa jooksmine, ettepoole maandunud viskajaga kehakontakti minemine ning kaitsemängija käe haakimine enda külge.

NB! “Mis vile?” rubriik on maksumüüri vabalt lugemiseks kõigile!


 1. Kehakontakt viskeolukorras

Valge 9 liigub põrgatusega kiirrünnakusse ja läheb sammudelt viskele. Kaitsja Sinine 7 võtab sisse kaitseasendi, olles kahe jalaga otsatormamisveata poolkaarest väljas. Valge 9 hüppab üles, sooritab pealeviske ning maandudes toimub kehakontakt kaitsjaga. Vise tabab ning kohtunikud otsustavad mitte vilistada.

OBR* Artikkel 33.3 Kaitsemängija on sisse võtnud õige lähteasendi kaitses, kui:

 • ta on näoga vastase poole, ja
 • tal on mõlemad jalad põrandal.

OBR* Artikkel 33.6 Mängijal, kes hüppas üles ühest väljaku punktist, on õigus samasse punkti uuesti maanduda. Tal on õigus maanduda ka mõnesse teise punkti väljakul juhul, kui vahemaa üleshüppekoha ja maandumiskoha vahel ja maandumiskoht ei olnud hõivatud vastase (vastaste) poolt hetkel, mil mängija üles hüppas.

OBR* Artikkel 14.13 Võistkonna palli valdamine lõpeb, kui:

 • vastane saab palli oma valdusesse
 • pall on muutunud „surnud“ palliks
 • pall on lahkunud pealeviset sooritava mängija käest(kätest)

OBR* Artikkel 33.10 Igas väljaspool kolmesekundiala alustatud läbimurde olukorras korvile, milles mängija siseneb otsatormamisveata poolringalasse ja põhjustab kehakontakti otsatormamisveata poolringalas asuva kaitsemängijaga, siis seda ei tõlgendata ründaja veana välja arvatud juhul, kui just ründemängija lubamatult ei kasuta käsi, käevarsi, jalgu või keha. Reegel kehtib kui:

 • õhus olev ründemängija valdab palli, ja
 • üritab pealeviset või söödab palli, ja
 • kaitsemängija oli ühe või mõlema jalaga kontaktis otsatormamisveata poolringalaga.

Otsus: Vale otsus kohtunikelt. Kaitse S7 võtab sisse legaalse kaitseasendi, olles mõlema jalaga väljaspool otsatormamisveata poolkaart, enne kui ründaja V9 hüppab õhku viskele minekuks. Kuna V9 pärast viske sooritamist maandub punktis, mis on juba hõivatud S7 poolt, siis tuleb V9-le vilistada isiklik viga. Kuna pall oli juba mängija kätest lahkunud viskeks, siis võistkondlik pallivaldamine lõppes ning tegu ei ole ründaja veaga. Visatud korv loeb ning mäng jätkub Sinise võistkonna audi sisseviskega otsajoonelt.


 1. Kehakontakt viskeolukorras

Punane 21 alustab põrgatusega läbimurret ja läheb sammudelt viskele. Kaitsja Valge 5 võtab sisse kaitseasendi, olles kahe jalaga otsatormamisveata poolkaares sees. Punane 21 hüppab üles, sooritab pealeviske ning maandudes toimub kehakontakt kaitsjaga. Pealevise ei taba ning kohtunikud vilistavad ründajavea Punasele 21-le.

OBR* Artikkel 33.3 Kaitsemängija on sisse võtnud õige lähteasendi kaitses, kui:

 • ta on näoga vastase poole, ja
 • tal on mõlemad jalad põrandal.

OBR* Artikkel 33.6 Mängijal, kes hüppas üles ühest väljaku punktist, on õigus samasse punkti uuesti maanduda. Tal on õigus maanduda ka mõnesse teise punkti väljakul juhul, kui vahemaa üleshüppekoha ja maandumiskoha vahel ja maandumiskoht ei olnud hõivatud vastase (vastaste) poolt hetkel, mil mängija üles hüppas.

OBR* Artikkel 14.13 Võistkonna palli valdamine lõpeb, kui:

 • vastane saab palli oma valdusesse
 • pall on muutunud „surnud“ palliks
 • pall on lahkunud pealeviset sooritava mängija käest(kätest)

OBR* Artikkel 33.10 Igas väljaspool kolmesekundiala alustatud läbimurde olukorras korvile, milles mängija siseneb otsatormamisveata poolringalasse ja põhjustab kehakontakti otsatormamisveata poolringalas asuva kaitsemängijaga, siis seda ei tõlgendata ründaja veana välja arvatud juhul, kui just ründemängija lubamatult ei kasuta käsi, käevarsi, jalgu või keha. Reegel kehtib kui:

 • õhus olev ründemängija valdab palli, ja
 • üritab pealeviset või söödab palli, ja
 • kaitsemängija oli ühe või mõlema jalaga kontaktis otsatormamisveata poolringalaga.

Otsus: Vale otsus kohtunikelt. Kaitse V5 võtab sisse legaalse kaitseasendi, olles mõlema jalaga otsatormamisveata poolkaare sees, enne kui ründaja P21 hüppab õhku viskele minekuks. Kuivõrd V5 muudab oma positsiooni väljakul, s.t hüppab diagonaalis vasakule, pärast seda, kui P21 on ülesse hüpanud, siis on V5 tekkiva kehakontakti põhjustamise eest vastutav. Seega tuleks vilistada kaitseviga V5-le ja mäng jätkub kahe vabaviskega P21-le.


 1. Pass&crash

Valge 4 liigub põrgatusega kiirrünnakusse ja söödab kõrval korvile liikuvale võistkonnakaaslasele Valge 23. Peale söötu tormab Valge 4 otsa kaitsjale Must 4.  Valge 23 pealevise tabab ning kohtunikud otsustavad mitte vilistada.

OBR* Artikkel 33.3 Kaitsemängija on sisse võtnud õige lähteasendi kaitses, kui:

 • ta on näoga vastase poole, ja
 • tal on mõlemad jalad põrandal.

OBR* Artikkel 33.6 Mängijal, kes hüppas üles ühest väljaku punktist, on õigus samasse punkti uuesti maanduda. Tal on õigus maanduda ka mõnesse teise punkti väljakul juhul, kui vahemaa üleshüppekoha ja maandumiskoha vahel ja maandumiskoht ei olnud hõivatud vastase (vastaste) poolt hetkel, mil mängija üles hüppas.

OBR* Artikkel 14.13 Võistkonna palli valdamine lõpeb, kui:

 • vastane saab palli oma valdusesse
 • pall on muutunud „surnud“ palliks
 • pall on lahkunud pealeviset sooritava mängija käest(kätest)

Otsus: Vale otsus kohtunikelt. Kaitse M4 võtab sisse legaalse kaitseasendi, olles mõlema jalaga väljaspool otsatormamisveata poolkaart. Peale söötu tormab V4 kaitsele otsa, kes on legaalses kaitseasendis, kontakt on torsosse ning seetõttu on V4 kontakti eest vastutav. Kuna pall polnud veel V23 kätest lahkunud viskeks, siis võistkondlik pallivaldamine veel lõppenud ei olnud ning V4-le tuleks vilistada ründaja viga. Visatud korv tuleks tühistada ning mäng jätkub Musta võistkonna audi sisseviskega vabaviskejoone pikenduselt.


 1. Landing foul

Valge 9 saab söödust palli kolmepunktijoone taga ning läheb hüppelt viskele. Peale viske sooritamist toimub kehakontakt Sinise 16-ga. Vise tabab ning kohtunikud otsustavad mitte vilistada.

OBR* Artikkel 33.6 Mängijal, kes hüppas üles ühest väljaku punktist, on õigus samasse punkti uuesti maanduda. Tal on õigus maanduda ka mõnesse teise punkti väljakul juhul, kui vahemaa üleshüppekoha ja maandumiskoha vahel ja maandumiskoht ei olnud hõivatud vastase (vastaste) poolt hetkel, mil mängija üles hüppas.

OBR* Artikkel 15.1.2 Pealevise:

 • algab siis, kui mängija on kohtuniku arvates alustanud pealeviskele eelnevat harjumuspärast liigutust palli vastase korvi viskamiseks, hüpitamiseks või pealtpanekuks;
 • pealevise lõpeb siis, kui pall lahkus mängija käest(kätest) ja kui hüppelt visanud mängija on mõlema jalaga maandunud väljakule.

Otsus: Vale otsus kohtunikelt. V9 hüppab üles pealeviskeks ning asukoht, kuhu ta soovib maanduda, on vaba. Viskajal on õigus hüpata viskeks ka edasi, kui see koht väljakul on vaba ning kui ründaja ei liiguta oma jalgu ebaloomulikult ette või kõrvale. Kaitsja S16 hüppab edasi ja on kontakti eest vastutav ning talle tuleks määrata isiklik viga. Korv loeb ja mäng peaks jätkuma ühe vabaviskega V9-le.


 1. Ründaja viga

Valge 55 põrgatab palliga keskjoone lähedal ning on lähedalt kaetud kaitsemängija Must 1 poolt. Ründaja põrgatab palliga korvi suunas ning on pidevalt lähedalt kaetud legaalses kaitseasendis liikuva M1 poolt. Toimub kontakt käte vahel ning kohtunikud vilistavad ründajale vea.

OBR* Artikkel 33.3 Kaitsemängija on sisse võtnud õige lähteasendi kaitses, kui:

 • ta on näoga vastase poole, ja
 • tal on mõlemad jalad põrandal.

OBR* Artikkel 33.4 Palli valdava mängija katmine

Kui kaitsemängija on sisse võtnud õige kaitseasendi, siis võib ta vastase katmiseks liikuda, kuid ta ei tohi välja sirutada oma käsi, õlgu, puusi ega jalgu tõkestamaks temast möödapõrgatavat vastasmängijat.

OBR* Artikkel 33.11 Vastasmängija puudutamine käe(kätega) ja/või käsivarre (-tega)

Palliga ründemängija teeb vea kui ta:

 • „haagib“ vastast või paneb käe või küünarnuki ümber kaitsemängija, et saavutada edu;
 • lükkab kaitsemängijat eemale, et takistada viimast palli mängimast või üritamast palli mängida või et saada rohkem ruumi enda ja kaitsemängija vahele;
 • põrgatades kasutab väljasirutatud kätt või küünarnukki, et kaitsta kaitsemängija eest palli.

Otsus: Korrektne otsus kohtunikelt. M1 on legaalses kaitseasendis ning V55 haagib kaitsemängija vasaku käe ning üritab näidata, et tema vastu tehakse viga. V55 on kontakti eest vastutav ja tuleb määrata ründaja viga. Mäng jätkub Musta võistkonna audi sisseviskega tagaalast.


* OBR – Korvpallireeglid, ingl k. Official Basketball Rules

scroll to top