fbpx
Close

MIS VILE? | Arvad, et 24-sekundi reegel tundub lihtne? Vaata need olukorrad üle ja mõtle uuesti!

-Korvpallikohtunikud | Foto: Siim Semiskar

Selle hooaja “Mis vile?” rubriigi teises osas käsitleme rünnakuajaga seotud olukordi. Postituse lõpus on tõsistele huvilistele kirjas ka konkreetsed reeglite punktid, millest peaksid kohtunikud lähtuma. Rünnakuaja hindamisel on oluline teada nii 24-sekundi kui ka palli valdamise reeglit, mis on omavahel seotud. Aga esmalt praktilised näited videote ja olukorra kommentaaride abil.


M3 sooritas vabaviske, mis ei tabanud ning lauavõitluses saab V6 palli kahte kätte. Rünnakuaeg pannakse õigesti 24 sekundit valgele võistkonnale (kaitse lauapall). Peale seda lööb M1 tal palli käest ning võtab seda päästes palli kahte kätte  – sellel hetkel peab rünnakuaja operaator panema 24 sekundi kellale uuesti 24 sekundit kuna tegemist on vahelt lõikega väljakul ja see on alati uus 24 sekundit, sõltumata, millises väljaku punktis seda tehakse.

Tulemus: Esimene lülitus rünnakuaja kella operaatorilt oli õige aga sellele järgneva tegevuse tõlgendus enam mitte. Võimalik, et ta kahtles, kas valge võistkond sai palli valdamise ning luges õigeks hoopis musta võistkonna ründe lauapalli. Kahjuks ka kohtunikud ei pannud eksitust tähele ning ei parandanud rünnakuaja kella.


V1 sooritab läbimurde ning lay-up viske mis puudutab ainult korvi tagalauda ning M33 ja V7 upitavad palli, mis ülesse liikudes puudutab korvirõngast ja põrkab eemale, peale mida saab palli V7 (ründelaud).

Tulemus: Vale otsus kohtunikelt. Tegemist ei ole 24 sekundi määruse rikkumisega. Rünnakuaja kell pidi käima hetkeni kus lauavõitluse hüpitamisel pall puudutas rõngast ning siis oleks tulnud ta peatada ja käivitada uue rünnakuajaga hetkel kui üks kahest võistkonnast saab palli oma valdusesse (kas 14 või 24 sekundit).


Valge võistkond sooritas pealeviske ning musta võistkonna mängija pudistab lauapalli auti. Kohtunikud annab audi sisseviske valgele võistkonnale ja rünnakuaja kellale 14 sekundit.

Tulemus: Õige otsus kohtunikelt kuna valge võistkond sooritas pealeviske mis tabas rõngast ning pall läks auti musta võistkonna mängijast. Kuna pall tabas rõngast, siis saab valge võistkond ka uue 14 sekundit rünnakuks.


Valge võistkond sooritab audi sisseviset ning väljakul puudutavad palli mõlema võistkonna mängijad kuni kohtunikud vilistavad vea valge võistkonna mängijale Mänguaja kell on käinud 3 sekundit, rünnakuaja kell on seinud – näitab kogu aeg 14 sekundit.

Tulemus: Vale tegutsemine rünnakuaja kella operaatorilt kuna audi sisseviske puhul peavad nii mängu kell kui rünnakuaja kell käivituma väljakul oleva mängija esimesest puutest (kehtib nii ründaja kui kaitsja puhul). Lisainfo – audi sissevise sooritati valge võistkonna poolt ja kuna väljakul sinine võitskond ei saanud kordagi palli oma valdusesse siis oli palli valdajaks valge võistkond (kuigi pall oli nn “lahtine”). Seega, V0 viga tuleb käsitleda ründaja veana nagu ka kohtunikud peale lühikest omavahelist arupidamist ka tegid.


Valge võistkond ründab ning peale ühte kehva söötu on peaaegu palli kaotamas. Kuna sinine võistkond ei saa kordagi kontrolli palli üle on ründajaks kogu aeg valge võistkond.

Tulemus: Rünnakuaja operaator lülitas ekslikult liiga kiiresti rünnakuaja kella ümber kuna sinine võistkond ei saanud kordagi palli enda valdusesse. Kohtunikud peatavad õigesti mängu kuna saavad aru, et rünnakuaja kell on vale ning peavad aru – kas rünnakuaega on veel järgi või on juba määruste rikkumine. Sellises olukorras on võimalik kasutada IRS abi kui kohtunikud on kindlad, et tegemist on rünnakuaja kella valesti ümberlülitamisega. Peale IRS kasutamist peaksid kohtunikud panema rünnakuaja kellale ca 0,8 sekundit ja andma palli valgele võistkonnale. Selgitus – kui vaadata aeglustusega kaader, kus näeme videos mõlemat kella näitab, et kui mängukell lülitub 3:08 peale on rünnakuaja kellal 4,8 sekundit ning kui kõlab kohtuniku vile, lülitub mängukellale 3:04. Seega oleme saanud kinnituse, et kui 3:04 lülitub kellale, samal ajal peaks olema rünnakuaja kellal 0,8 sekundit.


M0 sooritab audi sisseviset kui V14 saab käe vahele peale mida üritab ta palli päästa ning söödab kahe käega palli väljakule, mille oma valdusesse saab M20.

Tulemus: Video järgi on näha, et rünnakuaja kell seisab kogu aeg 14 sekundi peal ja alles viimasel hetkel, kuigi kohtunik on juba paar sekundit tagasi näidanud uut rünnakuaaega, lülitab kella 24 sekundi peale ja käivitab selle. Õige tegutsemine oleks järgmine: kui V14 puudutab väljakul palli peaks rünnakuaja kell käivituma. Hetkel, millal V14 võtab palli kahte kätte ja söödab väljakule tuleks kellale lülitada 24 sekundit valgele võistkonnale ja kell peab käima. Kui nüüd M20 saab palli oma valdusesse, teeb põrgatuse, peaks rünnakuaja kellale tulema uus 24 sekundit musta võistkonna kasuks ning kell käima (seda näitab ka lähim kohtunik).


29.1 Reegel

29.1.1 Kui:
• mängija valdab elus palli väljakul;
• audi sisseviskel puudutab pall või palli puudutab määrustepäraselt ükskõik milline mängija väljakul ja audi sisseviset sooritava mängija võistkond jääb palli valdajaks;
peab tema võistkond pealeviske sooritama kahekümne nelja(24) sekundi jooksul.
Kahekümne nelja(24) sekundi jooksul pealeviske sooritamine tähendab, et:
• pall on pealeviskeks lahkunud mängija käest(kätest) enne kui kõlab 24-sekundi seadme signaal, ning;
• pärast seda, kui pall lahkus pealeviskeks mängija käest(kätest) peab see puudutama korvirõngast või minema korvi.

29.1.2 Juhul, kui pealevise sooritati vahetult enne 24-sekundi perioodi lõppemist ja signaal kõlas siis, kui pall oli juba õhus:
• kui pall läks korvi, siis reeglit ei rikutud, korv loetakse ja signaal jääb tähelepanuta;
• kui pall ei läinud korvi, kuid puudutas korvirõngast, siis reeglit ei rikutud, signaal jääb tähelepanuta ja mäng peab jätkuma;
• kui pall ei puudutanud korvirõngast, siis on see reegliterikkumine välja arvatud juhul, kui vastasvõistkond sai kohe ja selgelt möödaläinud palli oma valdusse. Sellel juhul signaal jääb tähelepanuta ja mäng peab jätkuma.

Kui tagalaud on varustatud kollase valgustusega selle ülaosas, siis seda tuleb arvestada esimesena, mitte rünnakuaja kella sireeni.

Kehtivad kõik korvi sulustamist ja tõkestamist puudutavad piirangud.

29.2 Protseduur

29.2.1 Rünnakuaja kell tuleb tagasi lülitada, kui kohtunik oli peatanud mängu:
• ja vilistanud palli mitte valdavale võistkonna vea või rikkumise (kuid mitte audi);
• igal võimalikul palli mittevaldava võistkonnaga seotud põhjusel;
• põhjusel, mis polnud seotud kumbagi võistkonnaga.

Nendel juhtudel antakse pall mängupanekuks eelnevalt palli vallanud võistkonnale ning:
• kui järgnev audi sissevise toimub tagaalast, siis lülitatakse 24-sekundi seade kahekümne neljale sekundile.
• kui järgnev audi sissevise toimub eesalast, siis rünnakuaja kell tuleb ümberlülitada järgnevalt: o kui mängu peatamisel oli 24-sekundi näidikul 14 või enam sekundit, siis tuleb seadme näit jätta ümberlülitamata;
o Kui mängu peatamisel oli 24-sekundi näidikul 13 või vähem sekundit, siis tuleb seadme näit ümber lülitada neljateistkümnele(14) sekundile.

Kui mäng peatatakse mingil põhjusel, mis ei ole seotud kummagi võistkonnaga ja kohtunike hinnangul toob selline uuestilülitus vastasvõistkonnale kahju, siis jätkatakse sama rünnaku ajaga, mil mäng katkestati.

29.2.2 Rünnakuaja kell tuleb lülitada 24 sekundile, kui kohtunik on peatanud mängu vea või määrusterikkumise (samuti audi) puhul palli valdava võistkonna poolt ning audisisseviske õigus kuulub vastasele.
Rünnakuaja kell tuleb lülitada 24 sekundile ka siis, kui uus ründav võistkond saab audi sisseviske õiguse tänu vaheldumisi pallivaldamise õiguse (noole) järgi.
Kui audi sissevise sooritatakse selle võistkonna:
• Tagaalast, siis tuleb rünnakuaja kell lülitada 24-le sekundile;
• Eesalast, siis tuleb rünnakuaja kell lülitada 14-le sekundile.

29.2.3 Kui mängu kell näitab 2:00 või vähem neljandal veerandajal või lisaajal ning võistkond, kellel on õigus järgnevale audi sisseviskele oma tagaalast, võttis minutilise vaheaja, siis selle võistkonna treener võib otsustada, kas järgnev audi sissevise toimub võistkonna audisisseviske joonelt eesalast või tagaalast, lähimast kohast, kus mäng peatati.
Peale minutilist vaheaega tuleb audi sissevise sooritada järgmiselt:
• Kui pall läks auti ning järgnev audi sissevise toimub:
o Tagaalast, siis rünnakuaja kellale jääb sama aeg;
o Eesalast: kui rünnakuaja kell näitab 13 sekundit või vähem, siis rünnakuaja kellale jääb sama aeg. Kui rünnakuaja kell näitab 14 sekundit või rohkem, siis tuleb rünnakuaja kellale panna 14 sekundit.
• Kui vilistati viga või määrusterikkumine (kuid mitte aut) ja see oli võistkonna:
o Tagaalas – rünnakuaja kellale tuleb panna 24 sekundit
o Eesalas – rünnakuaja kellale tuleb panna 14 sekundit.

• Kui minutilise vaheaja võttis võistkond, kes sai uue palli valdamise õiguse ning audi sissevise toimub võistkonna:
o Tagaalas – rünnakuaja kellale tuleb panna 24 sekundit;
o Eesalas – rünnakuaja kellale tuleb panna 14 sekundit.


“Mis vile?” rubriik sünnib koostöös Eesti Korvpalliliidu ja Korvpall24 portaaliga. Kord kuus tuuakse esile viis videot huvitavatest olukordadest koos kohtunike kommentaariga. Kui soovite märku anda mõne olukorra kohta, mis vajaks lähemat selgitamist, saatke e-kiri aadressil info@korvpall24.ee.

scroll to top